Qaynar xətt: 960
Beynəlxalq müqavilələr

Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar

 1. Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern konvensiyası
 2. İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında Beynəlxalq Konvensiya
 3. Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların fonoqramlarının qeyri-qanuni surətlərinin çıxarılmasından qorunmasına dair Konvensiya
 4. ÜƏMT-nın müəlliflik hüququna dair Müqaviləsi
 5. ÜƏMT-nın İfalar və fonoqramlara dair Müqaviləsi
 6. Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə qüsurlu və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi olan şəxslər üçün əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi


Sənaye mülkiyyəti

 1. “Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” Madrid Sazişinin Protokolu
 2. Olimpiya simvolunun qorunması haqqında Nayrobi Müqaviləsi
 3. "Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında" Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktı
 4. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının "Patent proseduru məqsədləri üçün mikroorqanizmlərin depozitləşdirilməsinin beynəlxalq tanınması haqqında Budapeşt Müqaviləsi
 5. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının "Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının təsisi haqqında Lokarno Sazişi
 6. Ümumdünya Əqli Miilkiyyət Təşkilatının "Nişanların qeydiyyatı üçün əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatı barədə Nitsa Sazişi
 7. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının "Beynəlxalq patent təsnifatı haqqında Strasburq Sazişi
startup51startup1startup2https://www.eapo.org/ru/https://www.epo.org/index.htmlAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuz
Search×