Çağrı Mərkəzi: 960
Гейдар Алиев - 100

Гейдар Алиев - 100

По словам Гейдара Алиева, наш фольклор и культурные традиции никогда не будут забыты. Это наша живая и вечно обновляющаяся история, это такое наше прошлое, без которого у нашего настоящего нет будущего.

Sənədlərin ONLAYN qəbulu PƏNAHÇağrı Mərkəzi MəlumatElektron XidmətlərElektron xidmətlərdən istifadə ilə bağlı statistik məlumatlarstartup51startup1https://azranking.az/TvinninqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzZəfərstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×