Çağrı Mərkəzi: 960
Heydər Əliyev - 100

Heydər Əliyev - 100

Ziyalı sözü

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın müəllif-hüquq sisteminin yaradıcısı və əqli mülkiyyət sahəsinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan şəxsiyyətdir. Heydər Əliyevin böyüklüyünü, bütün sahələrə aid gördüyü işləri olduğu kimi tam şəkildə şərh etməkdə biz onun müasirləri acizik və yalnız illər, qərinələr ötəndən sonra zaman özü bu tarixi şəxsiyyətin vətəni, xalqı qarşısındakı xidmətlərinin əsil qiymətini verəcək.

Sənədlərin ONLAYN qəbulu PƏNAHReyestrAppealÇağrı Mərkəzi MəlumatElektron XidmətlərElektron xidmətlərdən istifadə ilə bağlı statistik məlumatlarstartup5Elektron xidmetler1ZəfərErməni saxtakarlığının ifşasıAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzhttps://azranking.az/startup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×