Qaynar xətt: 960
Nəşrlər və prezentasiyalar

 1. Kamran İmanov "İnnovasiyalı inkişaf və iqtisadi islahatlar: əqli mülkiyyətin və texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasının rolu"
 2. Kamran İmanov "İnnovasiyalı inkişaf və əqli mülkiyyət" (Azərbaycan və rus dillərində)
 3. Kamran İmanov "Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya “Armeniya” ərazisinin həqiqi sakinləri haqqında" (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində)
 4. Kamran İmanov “Erməni (Yad)el(li) nağılları”
 5. Kamran İmanov “Bilik və innovasiya iqtisadiyyatına əqli mülkiyyətin dəstəyi"
 6. Kamran İmanov “İnnovasiya və yaradicılıqda qadınlar: dəyişikliyin aparici qüvvəsi”
 7. Kamran İmanov “Müəllif hüququna hörmətin aşılanması: rəqəmsal mühitdə piratçılığa və kontrafaktçılığa qarşi mübarizə (Azərbaycan təcrübəsi)” (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
 8. "Milli brendlərimizi qoruyaq (Milli brendlərin hüquqi qorunması və onların müəllifhüquq nöqteyi-nəzərindən qeydiyyatı)" (biznes dairələri və maraqlı şəxslər üçün qısa təlimat)
 9. Kamran İmanov “Elektron kitabxanalar (EK), elektron kitabxana sistemləri (EKS) və müəllif hüquq məsələləri” (Azərbaycan və rus dillərində)
 10. Kamran İmanov “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya digər xalqların siyasi tarixini, tarixi coğrafiyasını və mədəniyyətini özününküləşdirməklə hay-erməni qədimliyinin qurulma cəhdləri”
 11. Kamran İmanov “3.0 yaranan Universitetlərin əsasında düşünülmüş əqli mülkiyyət siyasəti durur”
 12. Əsərlərdən istifadənin bəzi növlərinə görə qonorar ödənilməsi qaydalarına dair İzahlar
 13. Kamran İmanov "İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışı"
 14. Kamran İmanov “Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafi haqqında”
 15. Kamran İmanov “Ətraf mühit və əqli mülkiyyət”
 16. Kamran İmanov "Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirir"
startup5startup1startup2https://www.eapo.org/ru/Aggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuz
Search×
Onlayn Konsultasiya-

Onlayn Konsultasiya

?